MVDr. Helena Potfajová

+420 734 854 635

POZOR! od 1.11. změna adresy:
Komenského 731, 511 01 Turnov

Kde je život, tam je pohyb,
kde je pohyb tam je radost,
kde je radost, tam je zdraví,
kde je zdraví, nemoc nemá žádnou šanci a život může kvést.